O nás

Vítame Vás na stránke Urbárskeho spolku p. s. Horná Ves

 

Vážení urbárnici lesy pokrývajú štyri desatiny Slovenska a poskytujú nám všetkým to, čo pre život nevyhnutne potrebujeme, produkujú kyslík a sú rezervoárom vody a nielen to lesy chránia pôdu pred eróziou, zachytávajú prach a hluk, sú domovom voľne žijúcej zveri.

Človek sa naučil lesy využívať, okrem oddychu a naberania nových síl, si tu lieči rôzne civilizačné choroby. Drevo ako hlavná obnoviteľná surovina, ktorú získavame z lesa nás sprevádza po celý život.

urbar

Mapa urbáru

 

 

 

 

 

 

 

Výbor spoločenstva pre zlepšenie informovanosti členov sa rozhodol urobiť a zaviesť webovú stránku. Každé spoločenstvo resp. jeho výbor má základnú úlohu uspokojovať potreby svojich členov a to dodržiavaním prijatého a schváleného vnútorného predpisu – stanov spoločenstva.

Zároveň chceme informovať našu členskú základňu, najmä členov a sympatizantov, ktorí bývajú mimo územia našej pôsobnosti o tom ako pracujeme, ako hospodárime resp. ako sa nakladá s naším spoločným majetkom.

Prostredníctvom tejto stránky Vám chceme dať možnosť vyjadriť sa k rôznym problémom, aj mimo rokovania Valného zhromaždenia, ktoré sa poriada len raz ročne. Vhodné neanonymné príspevky budú predmetom jednania výborových schôdzí s vyjadrením stanoviska.