Pozvánka na zhromaždenie podielníkov 2017

Urbársky spolok p.s. Horná Ves (okres Prievidza), Vás pozýva na zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 23.4.2017 (nedeľa) v priestoroch Základnej školy Horná Ves /jedáleň/ s prezentáciou účastníkov o 14:00 hod. Začiatok schôdze je o 15:00 hod.