Kontakt

Urbársky spolok p. s. Horná Ves

972 48 Horná Ves č. 33

 

IČO: 42284848

DIČ: 2024073590

Telefón : 0904348660

Č.ú: 4019866937/7500  |  SK77 7500 0000 0040 1986 6937

Email : info@urbarhornaves.sk

 

 

Kontaktný formulár

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Otázka/požiadavka/problém