Faktúry vystavené – rok 2019

1 – 2019 Dvorský Ivan
2 – 2019 Rímskokat. cirkev
3 – 2019 Kmeťová Anna
4 – 2019 Lábo Jozef
5 – 2019 Zelenka Peter
6 – 2019 Valenteje Štefan
7 – 2019 Rusková Natália
8 – 2019 Pivarči
9 – 2019 Čmiko Štefan
10 – 2019 Kmeť Tomáš
11 – 2019 Jamriška Vladislav
12 – 2019 Jankula Jozef
13 – 2019 Škoda Patrik
14 – 2019 Schnierer Pavol
15 – 2019 Foltán Štefan
16 – 2019 Kmeťová Eva
17 – 2019 Rímskokat. cirkev
18 – 2019 Hozák Marián
19 – 2019 Belianska Mária
20 – 2019 Čmiková Eva
21 – 2019 Rímskokat. cirkev
22 – 2019 Jankula Ján
23 – 2019 Kuchtová Andrea
24 – 2019 Rímskokat. cirkev
25 – 2019 Jamrišková Erika
26 – 2019 Hečková Daniela
27 – 2019 Urban Marian
28 – 2019 Poliak Peter
29 – 2019 Rímskokat. cirkev
30 – 2019 Poliak Milan
31 – 2019 Poliak Milan
32 – 2019 Lábo Peter
33 – 2019 Poliak Július
34 – 2019 Bezdeková Marta
35 – 2019 Hozák Vladislav
36 – 2019 Páleník Karol
37 – 2019 Rímskokat. cirkev
38 – 2019 Rímskokat. cirkev
39 – 2019 Hozák Jozef
40 – 2019 Vidiečan Marek
41 – 2019 Drevoshop
42 – 2019 Urbanová Jaroslava
43 – 2019 Jančich Jozef
44 – 2019 Kmeť Tomáš
45 – 2019 Hozák Marián
46 – 2019 Poliak Július
47 – 2019 Lábo Peter
48 – 2019 Vidiečan Marek
49 – 2019 Poliaková Mária
50 – 2019 Valenteje Štefan
51 – 2019 Hozák Peter
52 – 2019 Belisová Gabriela
53 – 2019 Vážanová Gabriela
54 – 2019 Ťapušková Helena
55 – 2019 Kmeť Ivan
56 – 2019 Vlčko Vladimír
57 – 2019 Haberajter Martin
58 – 2019 Poliak Vladimír
59 – 2019 Valter Rudolf
60 – 2019 Hvojníková Paulína
61 – 2019 Hrotek Jozef
62 – 2019 Jamrišková Margita
63 – 2019 GLOCK Forst Slowakei
64 – 2019 Spišák Martin
65 – 2019 Hrotek Jozef
66 – 2019 Rímskokat. cirkev
67 – 2019 Rímskokat. cirkev
68 – 2019 Maďar Miroslav
69 – 2019 Rímskokat. cirkev