Faktúry vystavené – rok 2020

1. 2020 RKFT
2. 2020 Rusková Natália
3. 2020 RKFT
4. 2020 RKFT
5. 2020 RKFT
6. 2020 RKFT
7. 2020 Kmeť Tomát
8. 2020 Dvorský Ivan
9. 2020 MaJSL
10. 20 RKFT
11. 2020 Škoda Patrik
12. 2020 Kmeť Tomát
13. 2020 Vidiečan Marek
14. 2020 Dzurus Milan
15. 2020 Jankula Jozef
16. 2020 Valter Rudolf
17. 2020 Rusková Natália
18. 2020 Jančich Jozef
19. 2020 Jamrišková Erika
20. 2020 Zelenka Peter
21. 2020 Jankula Ondrej
22. 2020 Jamritka Vladislav
23. 2020 Poliak Frantitek
24. 2020 Németh Štefan
25. 2020 Podskalka Štefan
26. 2020 Belianska Mária
27. 2020 Bezdeková Marta
28. 2020 Foltán Štefan
29. 2020 Kmeť Anton
30. 2020 Maringo µtefan
31. 2020 Vážanová Gabriela
32. 2020 Jamriška Peter
33. 2020 Kmeť Tomát
34. 2020 Poliak Július
35. 2020 Rusko Ivan
36. 2020 Rusková Natália
37. 2020 Rusková Natália
38. 2020 Lábová Anna
39. 2020 Vidiečan Marek
40. 2020 Rusková Natália
41. 2020 Poliak Milan
42. 2020 Ďuríček Juraj
43. 2020 Poliak Milan
44. 2020 Petrus Ivan
45. 2020 Poliak Július
46. 2020 Hozák Jozef
47. 2020 Valenteje Štefan
48. 2020 RKC Horna ves
49. 2020 RKC
50. 2020 Hozák Marian
51. 2020 Karaková Andrea
52. 2020 Bartoš Ján
53. 2020 Kmeťová Eva
54. 2020 Urbanová Jaroslava
55. 2020 Schnierer Pavol
56. 2020 Vidiečan Dominik
57. 2020 Jamrišková Erika
58. 2020 Milan Poliak
59. 2020 Ďuríčkova Eva
60. 2020 Jankula Jan
61. 2020 Viglasky Milan
62. 2020 Belisová Gabika
63. 2020 Poliak Julius
64. 2020 Jamriška Vladislav
65. 2020 Maďar Miroslav
66. 2020 Kmeť Anton
67. 2020 Urík Vladimír
68. 2020 Kmeťová Anna
69. 2020 Darmo Peter
70. 2020 Dvorský Ivan
71. 2020 Brida Peter
72. 2020 Hozák Ladislav
73. 2020 Kmeť Ivan
74. 2020 Matiaš Miroslav
75. 2020 Vlčko Vladimír
76. 2020 Ivan Toma
77. 2020 Darmo Peter
78. 2020 Bartoš Juraj
79. 2020 Peter Labo
80. 2020 Štefan Čmiko
81. 2020 Angela Hvojníková