Zmluva o založení pozemkového spoločenstva vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

Zmluva o založení pozemkového spoločenstva vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 4; §5 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len zákon)   Názov pozemkového spoločenstva : Urbársky spolok p. s. Horná Ves Sídlo pozemkového spoločenstva : 972 48 Horná Ves 33 / ďalej len „spoločenstvo“/   Preambula   Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktorou sa […]

STANOVY Urbárskeho spolku poz. spol. Horná Ves platné od 18.1.2014

 S T A N O V Y Pozemkového spoločenstva urbariátu vlastníkov lesov, poľnohospodárskych a iných pozemkov a ostaného majetku   Spoločenstvo je združenie bývalých členov a vlastníkov: Urbárskeho spolku poz. spol. Horná Ves Zemianskeho majetku   1 Tieto stanovy boli vypracované v súlade so zákonom č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon“) a v súlade […]