Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie alebo vytlačenie v PDF formáte:

 

pdfZmluva o pozemkovom spločenstve

 

pdfStanovy Urbár H. ves platné od_18.1.2014

 

pdfZoznam clenov – fyzicke osoby – zemiansky majetok

 

pdfZoznam clenov – fyzicke osoby – urbar

 

pdfZoznam clenov – pravnicke osoby – urbar

 

pdfZoznam clenov – pravnicke osoby – zemiansky majetok

 

pdfSplnomocnenie na prevzatie dreva za r. 2020
(PDF, 189 Kb)

 

pdf
Zoznam podielnikov – NÁROK NA DREVO na r.2018 Starý háj
(PDF, 100 Kb)

 

pdfZoznam – nárok na štiepku a drevo na rok 2018 – Zemani – Pacov
(PDF, 89 Kb)

 

pdfSplnomocnenie na prevzatie dreva za r. 2018
(PDF, 45 Kb)

 

pdfUrbár les, pasienky – mapa
(PDF, 6 450 Kb)

 

pdfUrbár les Starý Háj – mapa
(PDF, 6 553 Kb)

 

pdfUrbár mapa
(PDF, 1 050 Kb)

 

pdfPekná prezentácia o stromoch
(Prezentácia, 8 784 Kb)

 

pdf

Zmluva platná od 19.4.2015
o založení pozemkového spoločenstva vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti
  (PDF, 131 Kb)

 

pdf

Stanovy platné od 19.4.2015
pozemkového spoločenstva urbariátu vlastníkov lesov, poľnohospodárskych
a iných pozemkov a ostaného majetku
  (PDF, 160Kb)

 

pdf

Notárska zápisnica z valného zhromaždenia konaného 18.1.2014 (PDF, 2 003 Kb)

 

pdf

Zmluva platná od 18.1.2014
o založení pozemkového spoločenstva vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti
  (PDF, 117 Kb)

 

pdf

Stanovy platné od 18.1.2014 pozemkového spoločenstva urbariátu vlastníkov lesov, poľnohospodárskych a iných pozemkov a ostaného majetku
  (PDF, 136 Kb)